Besídky a branné dny pro školy

Dnešní mládež se nemá v současné době možnost setkat s touto tématikou, proto pořádáme branné dny pro školy, kde se žáci mohou seznámit s vojenskou technikou a popř. se i svézt. Po domluvě můžeme uspořádat branný závod, který je u dětí velmi oblíbený. Kromě možnosti návštěvy našich obou expozic, můžeme i my Vaší školu navštívit a zpestřit tak výuku. Kromě techniky, výstroje, výzbroje z minulosti i současnosti, kterou dětem rádi představíme, můžeme zajistit menší občerstvení, čaj vydávaný z polní kuchyně, který je u dětí velmi oblíbený a rovněž cukrovou vatu, pochoutku, kterou si zaslouží děti i u ukončení školního roku. Dovezeme Vás i vlastním autobusem.