Současnost

V dnešních dnech je firma IRONCLAD vyhledávaná nejen na českých trzích, ale i v zahraničí. Tato expanze nás vede k neustálému zdokonalování a profesnímu růstu. V současnosti také úspěšně probíhá budování stálého vozového parku, který je využíván při různých akcích s vojenskou a historickou tématikou, zájmových činnostech, prezentacích či k dopravě, přepravě a pronájmům. Aktuálně tento park obsahuje OT-64, PV3S, PK-26-H, T 813, T613, Tatra Beta, UAZ 469 a Tank VT55 . Jako hlavní cíl si firma do budoucna klade další pronikání na české a zahraniční trhy, rozšíření stávajícího vozového parku a pořádání vlastních akcí. Díky široké základně příznivců bude v blízké budoucnosti realizováno občanské sdružení, které podpoří naši snahu zařadit se do komunity klubů se společným zájmem o vojenskou techniku. Pro zkvalitnění zprostředkovatelských služeb je do budoucna také plánováno vytvoření funkčního inzertního portálu pro širokou veřejnost.

Propagační materiály ke stažení zde:
  

Napsali o nás:

  • SDH Kopytov
  • TV Bohumín