Zásahové vozidlo CO

 

Zásahové vozidlo Civilní Obrany Škoda Favorit. Toto vozidlo sloužilo Civilní Obraně, bylo vybaveno základními resuscitačními prostředky, pohotovostními hasícími prostředky, odmořovacími prostředky a mělo sloužit hlavně při živelných pohromách a nehodách v případě válečného konfliktu se Civilní Obrana starala o civilní obyvatelstvo (pomoc při chemickém poplachu, radioaktivním zamoření atd….) vozidlo je vybaveno komunikačním zařízením k varování obyvatelstva před hrozícím nebezpečím.